Base64 Decode

Base64 encode işlemi yapılmış bir veriyi orijinal haline döndürmek için base64_decode fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, base64 ile kodlanmış bir diziyi orijinal veriye dönüştürür.

İşte basit bir örnek:

$encodedData = "SGVsbG8gV29ybGQ="; $decodedData = base64_decode($encodedData); echo $decodedData; // Çıktı: Hello World

Bu örnekte, $encodedData değişkenindeki base64 ile kodlanmış veriyi base64_decode fonksiyonu kullanarak orijinal hale getiriyoruz. Sonuç olarak ekrana "Hello World" yazısı çıktı olarak görünecektir.

Not: base64_decode fonksiyonu, geçerli bir base64 dizisi alırsa orijinal veriyi döndürür. Ancak, geçerli bir base64 dizisi değilse false dönebilir. Bu nedenle, dönen değerin base64 veri olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.