PHP Urlencode(), Rawurlencode(), Urldecode() Ve Rawurldecode() Metodlarının Kullanımı

PHP'de URL işlemleri için urlencode(), rawurlencode(), urldecode() ve rawurldecode() fonksiyonları kullanılır. İşte bu fonksiyonların kullanımı:

  1. urlencode() ve urldecode() Kullanımı: urlencode() fonksiyonu, URL'de kullanılan özel karakterleri uygun bir şekilde kodlar. urldecode() fonksiyonu ise bu kodları orijinal haline döndürür.

    $originalString = "Merhaba, dünya!"; $encodedString = urlencode($originalString); $decodedString = urldecode($encodedString); echo "Orijinal Dizi: " . $originalString . "<br>"; echo "URL Kodlu Dizi: " . $encodedString . "<br>"; echo "URL Kodlu Dizinin Çözülmüş Hali: " . $decodedString;
  2. rawurlencode() ve rawurldecode() Kullanımı: rawurlencode() fonksiyonu, URL kodlaması yaparken daha geniş bir karakter kümesini kodlar. rawurldecode() fonksiyonu ise bu kodları orijinal haline döndürür.

    $originalString = "Merhaba, dünya!"; $encodedString = rawurlencode($originalString); $decodedString = rawurldecode($encodedString); echo "Orijinal Dizi: " . $originalString . "<br>"; echo "Raw URL Kodlu Dizi: " . $encodedString . "<br>"; echo "Raw URL Kodlu Dizinin Çözülmüş Hali: " . $decodedString;

Bu örneklerde, bir dizi önce urlencode() veya rawurlencode() fonksiyonu ile kodlanır, sonra bu kodlar urldecode() veya rawurldecode() fonksiyonları ile çözülür. URL kodlaması, özellikle URL'lerdeki özel karakterlerin güvenli bir şekilde iletilmesi veya depolanması gerektiğinde kullanılır. rawurlencode() fonksiyonu, urlencode()'den farklı olarak boşluk karakterini %20 yerine + ile kodlar.Yorum Ekle

Üzerine gel