Php para formatlama

Elbette, daha detaylı olarak PHP'de para birimi formatlamak için kullanabileceğiniz number_format() fonksiyonunu açıklayayım:

string number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," )

Bu fonksiyon, verilen sayıyı belirli bir formata göre biçimlendirir ve biçimlendirilmiş bir sayıyı içeren bir string döndürür. number_format() fonksiyonunun parametreleri şu şekildedir:

  • $number: Biçimlendirilecek sayı.
  • $decimals (opsiyonel): Ondalık basamak sayısı. Varsayılan değeri 0'dır.
  • $dec_point (opsiyonel): Ondalık ayracı. Varsayılan değeri "." (nokta)'dır.
  • $thousands_sep (opsiyonel): Binlik ayırıcı. Varsayılan değeri "," (virgül)'dır.

Örnek olarak, bir sayıyı biçimlendirelim ve elde edilen sonucu inceleyelim:

$amount = 1234.56789; $formattedAmount = number_format($amount, 2, ',', '.'); echo $formattedAmount; // 1.234,57

Bu örnekte, $amount değişkeni 1234.56789 değerine sahiptir. number_format() fonksiyonuyla bu değer 2 ondalık basamağa sahip bir string olarak biçimlenir ve binlik ayırıcı olarak virgül, ondalık ayracı olarak ise nokta kullanılır. Sonuç olarak elde edilen değer "1.234,57" şeklinde olur.

Bu şekilde, number_format() fonksiyonunu kullanarak PHP'de para birimlerini istediğiniz formatta biçimlendirebilirsiniz.


Üzerine gel