Php Error Reporting

PHP'de hata raporlama, hataların tespit edilmesi ve raporlanması işlemlerini kontrol etmenizi sağlar. Bu işlemi gerçekleştiren temel fonksiyonlar error_reporting ve ini_set'dir.

  1. error_reporting Fonksiyonu:

    error_reporting fonksiyonu, hangi hata türlerinin raporlanacağını belirler. PHP'de bir dizi hata seviyesi bulunmaktadır, örneğin, E_ERROR, E_WARNING, E_NOTICE, vb.

    // Tüm hata türlerini raporla error_reporting(E_ALL); // Sadece hata ve uyarıları raporla error_reporting(E_ERROR | E_WARNING);
  2. ini_set Fonksiyonu:

    ini_set fonksiyonu, çalışma sırasında PHP yapılandırma ayarlarını değiştirmenize olanak tanır. display_errors ayarı, hataların ekranda görünüp görünmeyeceğini kontrol eder.

    // Hataları ekranda görüntüle ini_set('display_errors', 1); // Hataları ekranda gösterme ini_set('display_errors', 0);

Bu ayarları birleştirerek, hataları tespit etmek ve raporlamak için özel bir konfigürasyon yapabilirsiniz. Örneğin, geliştirme aşamasında tüm hata türlerini ve hataları ekranda göstermek, üretim aşamasında ise sadece kritik hataları kaydetmek gibi.