HTML Etiket İçinde Class (Sınıf) Seçici

HTML etiket içinde sınıf (class) seçici kullanımı, belirli bir etiketin içinde yer alan belirli bir sınıfa sahip bir alt etiketi hedeflemek için kullanılır. Bu, belirli bir özellikteki benzer alt etiketleri seçerek stil uygulamak için kullanışlıdır. İşte bir örnek:

div .highlighted { background-color: yellow; }

Bu örnekte, <div> etiketinin içindeki sınıfı .highlighted olan alt etiketler belirtilen arka plan rengine sahip olacaktır. HTML'de bu özellik şu şekilde kullanılabilir:

<div> <p>Normal paragraf</p> <p class="highlighted">Bu paragraf vurgulanmıştır.</p> </div>

Yukarıdaki CSS seçici komutu, sadece <div> etiketinin içinde yer alan sınıfı .highlighted olan <p> paragrafını hedefleyecektir. Bu şekilde, belirli bir sınıfa sahip olan alt etiketlere özel stil kuralları uygulayabilirsiniz.Yorum Ekle