Linux Dizin Dosya Taşıma

Linux terminalinde dizin ve dosyaları taşımak için kullanılan temel komutları aşağıda bulabilirsiniz:

 1. mv - Dosya veya Dizin Taşıma:

  • Dosyayı veya dizini başka bir konuma taşımak veya yeniden adlandırmak için:
   mv kaynak_hedef

  Örneğin, "dosya.txt" dosyasını "Belgeler" dizinine taşımak için:

  mv dosya.txt Belgeler/

  veya dosyayı yeniden adlandırmak için:

  mv eski_adı yeni_adı

  Örneğin, "dosya.txt" dosyasını "yeni_dosya.txt" olarak yeniden adlandırmak için:

  mv dosya.txt yeni_dosya.txt
 2. cp - Dosya veya Dizin Kopyalama:

  • Dosyayı veya dizini başka bir konuma kopyalamak için:
   cp kaynak_hedef

  Örneğin, "dosya.txt" dosyasını "Belgeler" dizinine kopyalamak için:

  cp dosya.txt Belgeler/

  veya dizini kopyalamak için:

  cp -r kaynak_dizin hedef_dizin

  Örneğin, "Dizin1" dizinini "Dizin2" dizinine kopyalamak için:

  cp -r Dizin1/ Dizin2/

Bu komutlar, Linux terminalinde dosya ve dizinleri taşıma ve kopyalama işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Taşıma işlemleri sırasında dikkatli olunmalıdır, çünkü dosyaların veya dizinlerin varış konumundaki aynı ada sahip bir dosya veya dizinle üzerine yazılabilir.Yorum Ekle