Matematiksel İşlemlerde Log() Ve Log10() Metodlarının Kullanımı

Log() ve Log10() matematiksel işlemlerde logaritma fonksiyonlarını hesaplamak için kullanılan iki farklı matematiksel metodudur. İşte bu iki metodun kullanımı:

 1. Log() Metodu: Log() metodu genellikle natural (doğal) logaritmayı ifade eder ve tabanı genellikle "e" (Euler sayısı) olarak kabul edilir. Matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

  log_e(x)

  Python dilinde math kütüphanesi içinde bu metodu kullanabilirsiniz. Örnek:

  import math sayi = 10 sonuc = math.log(sayi) print(f"Natural logaritma sonucu: {sonuc}")
 2. Log10() Metodu: Log10() metodu ise logaritmanın 10 tabanındaki değerini ifade eder. Yani matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

  log_10(x)

  Yine, Python dilinde math kütüphanesi içinde bu metodu kullanabilirsiniz. Örnek:

  import math sayi = 100 sonuc = math.log10(sayi) print(f"10 tabanındaki logaritma sonucu: {sonuc}")

Bu örneklerde görüldüğü gibi, math kütüphanesindeki ilgili metodlar kullanılarak logaritma işlemleri gerçekleştirilebilir.Yorum Ekle