PHP 8 Dizi Fonksiyonları

PHP 8, dizilerle çalışmak için çeşitli fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonlar, dizileri manipüle etmek, elemanları filtrelemek, sıralamak ve diğer çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. İşte PHP 8'de yaygın olarak kullanılan bazı dizi fonksiyonları:

 1. count() - Dizi Eleman Sayısını Almak:

  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5]; $elemanSayisi = count($dizi);
 2. array_push() - Dizinin Sonuna Eleman Eklemek:

  $dizi = [1, 2, 3]; array_push($dizi, 4, 5);
 3. array_pop() - Dizinin Sonundan Eleman Çıkarmak:

  $dizi = [1, 2, 3]; $sonEleman = array_pop($dizi);
 4. array_shift() - Dizinin Başından Eleman Çıkarmak:

  $dizi = [1, 2, 3]; $ilkEleman = array_shift($dizi);
 5. array_unshift() - Dizinin Başına Eleman Eklemek:

  $dizi = [2, 3, 4]; array_unshift($dizi, 1);
 6. array_slice() - Diziyi Dilimlemek:

  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5]; $dilim = array_slice($dizi, 2, 2); // [3, 4]
 7. array_merge() - Dizileri Birleştirmek:

  $dizi1 = [1, 2, 3]; $dizi2 = [4, 5, 6]; $birlesikDizi = array_merge($dizi1, $dizi2);
 8. array_reverse() - Diziyi Tersine Çevirmek:

  $dizi = [1, 2, 3]; $tersDizi = array_reverse($dizi);
 9. array_search() - Değerin İndisini Bulmak:

  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5]; $index = array_search(3, $dizi); // İndis: 2
 10. in_array() - Değerin Dizide Olup Olmadığını Kontrol Etmek:

  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5]; $varMi = in_array(3, $dizi); // true
 11. array_filter() - Diziyi Filtrelemek:

  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5]; $filtreliDizi = array_filter($dizi, function($eleman) { return $eleman > 2; });

Bu, PHP 8'de kullanılan bazı temel dizi fonksiyonlarıdır. Dizilerle çalışırken bu fonksiyonları kullanmak, verileri etkili bir şekilde işlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.Yorum Ekle