PHP Çeşitli İşlemlerde Printf() Ve Sprintf() Metodlarının Kullanımı

printf() ve sprintf() fonksiyonları, metin içine değişkenlerin eklenmesi ve biçimlendirilmesi için kullanılır. İşte bu fonksiyonların kullanımına dair örnekler:

 1. printf() Kullanımı:

  $isim = "Ahmet"; $yas = 25; printf("Merhaba, benim adım %s ve %d yaşındayım.", $isim, $yas); // Çıktı: Merhaba, benim adım Ahmet ve 25 yaşındayım.

  %s, bir dizeyi temsil ederken, %d bir tamsayıyı temsil eder.

 2. Biçimlendirme Seçenekleri:

  $fiyat = 49.99; printf("Ürün fiyatı: %.2f TL", $fiyat); // Çıktı: Ürün fiyatı: 49.99 TL

  %.2f, ondalık sayıları iki basamakla gösterir.

 3. sprintf() Kullanımı (Dize Döndürme):

  $isim = "Ayşe"; $yas = 30; $metin = sprintf("Merhaba, benim adım %s ve %d yaşındayım.", $isim, $yas); // $metin şu an bir dize içinde biçimlendirilmiş metni içerir

  sprintf() fonksiyonu, printf() gibi çalışır ancak sonuç olarak bir dize döndürür.

 4. Birden Çok Değişken Kullanımı:

  $adet = 5; $urun = "bilgisayar"; $fiyat = 2500; $toplam = $adet * $fiyat; printf("%d adet %s alındı. Toplam maliyet: %d TL", $adet, $urun, $toplam); // Çıktı: 5 adet bilgisayar alındı. Toplam maliyet: 12500 TL

Bu örneklerde, printf() ve sprintf() fonksiyonlarıyla metin içinde değişkenleri ekleyebilir ve bu değişkenleri belirli bir biçimde gösterebilirsiniz. Biçimlendirme seçenekleri, veri türlerine ve görüntülenme şekline göre değiştirilebilir.Yorum Ekle