PHP Levenshtein() Ve Similar_Text() Metodlarının Kullanımı

  1. levenshtein() Kullanımı:

    $kelime1 = "kedi"; $kelime2 = "köpek"; $uzaklik = levenshtein($kelime1, $kelime2); echo "Levenshtein Uzaklığı: " . $uzaklik; // Çıktı: '3' (kedi → k→ö→pek)

    levenshtein() fonksiyonu, iki dizge arasındaki Levenshtein mesafesini hesaplar. Levenshtein mesafesi, bir dizgeyi diğerine dönüştürmek için gereken minimum düzenleme sayısını ifade eder (ekleme, çıkarma, değiştirme).

  2. similar_text() Kullanımı:

    $kelime1 = "kedi"; $kelime2 = "köpek"; similar_text($kelime1, $kelime2, $benzerlikYuzdesi); echo "Benzerlik Yüzdesi: " . $benzerlikYuzdesi . "%"; // Örnek Çıktı: '40%' (2 karakter ortak: "ke")

    similar_text() fonksiyonu, iki dizge arasındaki benzerliği bulur ve benzerlik yüzdesini hesaplar.

Bu fonksiyonlar, dizgeler arasındaki benzerlikleri ölçmek için kullanılır. levenshtein() fonksiyonu, iki dizge arasındaki Levenshtein mesafesini bulurken, similar_text() fonksiyonu benzerlik yüzdesini hesaplar.Yorum Ekle